global.header.wishlistlink global.header.storelocator
country.label
order.orderdetails.shippingto country.us / locale.zh

桑田卓郎,日本
Tea Bowl(茶碗),2017
瓷器、釉料、颜料、铂和钢

 

激进派陶艺家桑田卓郎以不断挖掘材料潜力而进行各种尝试而著称。他擅长运用饱和、浓郁的色彩组合,而对先辈们的尊重则体现在其对传统形式和功能的借鉴中。

此容器在瓷器、铂和钢的处理中构思和形成想法,充满了各种可能性。桑田卓郎偏爱各种尝试,常将石头或针等元素融入到窑器或粘土中,以刺穿或穿透他制作的容器。覆于此茶碗上、呈熔化状的金属给人一种龟裂的初步印象,而这只是桑田卓郎颇以为傲的创造手法之一。在俏皮的铜绿光泽之下,包裹着一个源自隽永传统的优雅容器。

locale.shippingto

global.continent.africa
 • global.continent.africa
 • country.ci
 • country.eg
 • country.ke
 • country.ma
 • country.mu
 • country.ng
 • country.sn
 • country.za
global.continent.america
 • global.continent.america
 • country.ca
 • country.cl
 • country.co
 • country.mx
 • country.pr
 • country.us
global.continent.asia
 • global.continent.asia
 • country.au
 • country.bn
 • country.id
 • country.in
 • country.jp
 • country.kr
 • country.my
 • country.nz
 • country.ph
 • country.sg
 • country.th
global.continent.europe
 • global.continent.europe
 • country.ad
 • country.at
 • country.be
 • country.bg
 • country.ch
 • country.cy
 • country.cz
 • country.de
 • country.dk
 • country.ee
 • country.es
 • country.fi
 • country.fr
 • country.gb
 • country.gr
 • country.hr
 • country.hu
 • country.ie
 • country.it
 • country.lt
 • country.lu
 • country.lv
 • country.mc
 • country.mt
 • country.nl
 • country.no
 • country.pl
 • country.pt
 • country.ro
 • country.se
 • country.si
 • country.sk
global.continent.greaterchina
 • global.continent.greaterchina
 • country.cn
 • country.hk
 • country.mo
 • country.tw
global.continent.loewe
 • global.continent.loewe
 • country.lo
global.continent.middleeast
 • global.continent.middleeast
 • country.ae
 • country.bh
 • country.il
 • country.jo
 • country.kw
 • country.lb
 • country.om
 • country.qa
 • country.sa

locale.label

global.continue